Хуулийн Зөвлөгөө Өгөх Үйлчилгээ

Монголиан Пропертис компанийн хуулийн баг та бүхэнд: 

  • Гэрээний загвар болон түүний заалтад өөрчлөлт оруулах
  • Гэрчилгээг шалгах • Зээлийн барьцаатай эсэхийг шалгах
  • Гэрчилгээ шилжүүлэх • Нотариатын үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх

     

     

     

  • Ипотекийн зээлийн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйлчилгээг санал болгож байна. 

Subscribe to Email Updates

2017 REAL ESTATE REPORT

Download 2017 Mongolia Real Estate Report

2018 REAL ESTATE GUIDE

Mongolian Real Estate guide